Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

DÀN GIÁO XÂY DỰNG XUẤT KHẨU

- Dàn giáo Phoenix sản xuất dàn giáo theo đơn đặt hàng, sản phẩm chất lượng, an toàn
 + Dàn giáo 1.7m, dùng bao che công trình, chống đổ sàn thi công
 + Dàn giáo Sơn dầu, Giàn giáo sơn tĩnh điện, Giàn giáo nhúng kẽm nóng


- DÀN GIÁO xuất khẩu sang Camphuchia


- Xuất Khấu Dàn Giáo qua Lào, Myanmar