Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

BÁNH XE DÀN GIÁO, BÁNH XE GIÀN GIÁO

Công ty Dàn Giáo Phoenix: Cung cấp Bánh xe dàn giáo, bánh xe giàn giáo, bánh xe dàn giáo có khóa an toàn, bánh xe di động dàn giáo.
- Bánh xe dàn giáo đường kính 125cm

- Bánh xe dàn giáo đường kích D150cm

- Bánh xe dàn giáo đường kính D200