Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

CÙM XOAY, CÙM XOAY 49, CÙM XOAY HÀN QUỐC

- Công ty Phoenix hiện đang nhập khẩu và phân phối Cùm Xoay, Cùm Xoay 49, Cùm Xoay Kumho Hàn Quốc, Cùm khóa ống 42, Cùm giàn giáo

- Cùm xoay Kumho có thể cùm được các ống thép từ D42 đến D49, nhờ bulon điều chỉnh, sử dụng bulon 17, đảm bảo chắc, không gãy, cùm xì mạ nên chống rỉ tốt

CÙM XOAY 49
- Chốt ren D17 nên đảm bảo an toàn, tai rộng và có gờ nên khi syết vào chắc chắn và không bung ra như một số loại khác

KÙM XOAY HÀN QUỐC