Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

KÍCH TĂNG, KÍCH TĂNG 300, KÍCH TĂNG 500

      KÍCH TĂNG thường có hai loại: Kích tăng chân (Kích tăng bằng) và Kích tăng đầu (Kích tăng U). Kích tăng có chiều dài kích tăng 300mm; Kích tăng 500mm, Kích tăng 600 nhưng kích tăng 0.5m được sử dụng phổ biến nhất trong xây dựng. 
Kích tăng được sử dụng hai loại ống thép: 
+ Kích tăng đắc thép ống D32
+ Kích tăng rỗng thép ống D34
- Hình ảnh Kích tăng 300mm


KÍCH TĂNG 0.3M

- Hình ảnh kích tăng 500mm

KÍCH TĂNG 0.5M

- Hình ảnh kích tăng 600mm

KÍCH TĂNG 0.6M