Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

CHỐNG ĐÀ GIỮA HỆ DÀN GIÁO VIỆT FORM - DÀN GIÁO NÊM

   Công ty Phoenix sản xuất Cây chống đà giữa Hệ dàn giáo Việt Form, cây chống đà chuyên dụng trong hệ Dàn giáo Nêm.

Quy cách Cây Chống Đà Nêm Chống:

+ Chống đà là từ thép ống D42, dày 2ly
+ Chiều dài phủ bì: 1.2m, bước nêm dài 1m
+ Cây chống đà: Sơn dầu, Mạ kẽm
- Bố trí cây chống đà giữa trên bản vẽ trong hệ Giàn Giáo Việt Form. Hệ chống đà giữa tối ưu, thay thế cây chống tăng khi dùng hệ dàn giáo cổ điển.


- Cây chống đà giữa, kết hợp với cây chống đứng để chống đỡ đà giữa, dầm giữa cho công trình, không phải sưe dụng cây chống tăng để chống