Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÂY CHỐNG, TẢI TRỌNG CÂY CHỐNG, MỨC CHỊU TẢI CÂY CHỐNG TĂNG PHOENIX

Tiêu chuẩn dàn giáo được kiểm định bởi Quatest 3, nguyên liêu thép đầu vào được nhập từ công ty Vingal, có kiểm định thép đầu vào, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đầu ra.
- CÂY CHỐNG TĂNG 4.0M:
 + Vỏ Cây Chống sử dụng ống D60, chiều dài 1.5m
 + Ruột cây chống sử dụng ống 49, chiều dài 2.5m
Chiều cao chống tối đa: 4.0m
Chiều cao chống tối thiểu: 1.5m
Mức thử tải ở chiều cao 3.6m, đạt 1200kg, sản phẩm không biến dạng
Mức tải trọng tại chiều cao 3.0m đạt 1700kg, sản phẩm không biến dạng, thời gian duy trì trong vòng 30 phút.