Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

GIẰNG NGANG 0.95M - GIÀN GIÁO NÊM

   Công ty Phoenix chuyên sản xuất Hệ Giàn Giáo Nêm, Hệ Giàn Giáo Vietform:

   Cấu tạo thanh giằng ngang hệ giàn giáo nêm phổ biến như sau:
Các thanh giằng ngang hệ giàn giáo nêm là từ thép ống D42, dày 1.8ly, 2ly

   Chiều dài: 0.45m, 0.95m, 1.15m, 1.45m tùy theo từng công trình sử dụng để tạo ra khoảng cách an toàn cho hệ giàn giáo nêm.
   Giằng nêm hiện nay được nhúng sơn dầu, làm từ thép ống kẽm cuốn hay nhúng kẽm nóng