Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

LẮP DỰNG HỆ GIÀN GIÁO NÊM MẠ KẼM

   Công ty Phoenix sản xuất giàn giáo nêm mạ kẽm, dàn giáo nêm làm từ thép ống mạ kẽm. Hệ giàn giáo nêm mạ kẽm hiện nay được nhiều nhà thầu đầu tư để sử dụng rộng rãi. Sử dụng hệ dàn giáo nêm có nhiều điểm ưu việt so với hệ giàn giáo cũ như: Lắp đặt nhanh, không tổn mặt bằng lưu kho, cât giữ, vận chuyển nhanh gọn, không cồng kềnh. Lắp đặt không cần nhân công có tay nghề, chống sàn an toàn chất lượng, luân chuyển được nhiều lần, tăng số lần sử dụng, giảm chi phí đầu tư. Tăng uy tín cho các nhà thầu.


    Hình ảnh nhân viên Phoenix lắp dựng mẫu, hưởng dẫn lắp dựng cho khách hàng, đồng thời kiểm định mức thử tải thực tế cho khách hàng chứng kiến.