Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

LẮP DỰNG HỆ GIÀN GIÁO NÊM MẠ KẼM

   Công ty Rainbow sản xuất giàn giáo nêm mạ kẽm, dàn giáo nêm làm từ thép ống mạ kẽm. Hệ giàn giáo nêm mạ kẽm hiện nay được nhiều nhà thầu đầu tư để sử dụng rộng rãi. Sử dụng hệ dàn giáo nêm có nhiều điểm ưu việt so với hệ giàn giáo cũ như: 

✅ Lắp đặt nhanh, không tổn mặt bằng lưu kho, cất giữ, vận chuyển nhanh gọn, không cồng kềnh. 

✅ Lắp đặt không cần nhân công có tay nghề, chống sàn an toàn chất lượng, luân chuyển được nhiều lần, tăng số lần sử dụng, giảm chi phí đầu tư. 

✅ Tăng uy tín cho các nhà thầu.
    Hình ảnh nhân viên Rainbow lắp dựng mẫu, hưởng dẫn lắp dựng cho khách hàng, đồng thời kiểm định mức thử tải thực tế cho khách hàng chứng kiến.


   Lắp dựng hệ giàn giáo nêm mạ kẽm trên cao cần có những biện pháp an toàn tối thiếu, tránh xảy ra tại nan đáng tiếc không muốn xảy ra. Trong quá trính lắp đặt cần có cán bộ kỹ thuật giám sát để đảm bảo đúng như thiết kế ban đầu. Với chúng tôi là nhà cung cấp rất hiểu rõ về lắp đặt giàn giáo nêm, chúng tôi sẽ hưởng dẫn lần đầu cho các đơn vị sử dụng sản phẩm của công ty. Đặc biệt chúng tôi nhận lắp đặt theo yêu cầu của từng công trình với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề.