Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

KÍCH TĂNG ĐẶC, TĂNG ĐƠ GIÀN GIÁO ĐẶC

Kích tăng đặc - Tăng đơ giàn giáo đặc 

   Công ty Phoenix sản xuất Kích tăng đặc làm từ thép D32, chiều dài 0.5m
Trọng lượng: 3.5 kg
Sơn chống rỉ
Đơn giá: 75.000 đồng/cây
Kích tăng hay còn gợi là tăng đơ giàn giáo có hai loại: Kích tăng bằng đặc và Kích tăng u đặc
Kích tăng bằng hay còn gọi là kích tăng chân, Kích tăng u hay còn gọi là kích tăng đầu.