CÂY CHỐNG TĂNG

Công ty Bảo Liên Phoenix: Sản xuất Cây chống, Cây chống tăng, cây chống thép, cây chống sàn, cây chống đà, cây chống dầm

- Cây chống tăng Phoenix: Báo giá cây chống tăng dàn giáo, cây chống Phoenix có chiều dài từ 3.5m đến 5m
+ Cây chống 3.5m: min 2m; max 3.5m
+ Cây chống tăng 4.0m: min 2.5m; max 4.0m
+ Cây chống thép 4.5m: min 2.0m; max 4.5m
+ Cây chống sắt 5.0m: min 2.0m; max 5m


Cây chống thép
Cây Chông Tăng
- Cây chống tăng:
+ Vỏ cây chống tăng sử dụng ống thép D60, dày 2ly
+ Ruột cây chống tăng được làm từ ống thép D49, dày 2ly
- Cây chống nhúng sơn dầu màu xanh, cột chống màu cam, cột chống thép màu đỏ...

cột chống đơn
Cây Chống Đơn
CÂY CHỐNG SÀN
- Cây chống tăng hệ với bộ khóa điều khiển hệ F


- Cây chống thép Phoenix làm bằng thép kẽm. 

- Kiểm định mức chịu tải của cây chống đơn, (cây chông tăng), tải trọng cây chống tăng lên tới 1700kg/cây. Sản phẩm của công ty Phoenix được trung tâm kiểm định 3, kiểm định chất lượng trước khi xuất cho khách hàng.


Kiểm định cây chống

- Mức chịu tải cây chống đơn Phoenix- Tải trọng cây chống tăng, cây chống thép Phoenix


Kiểm Định Mức Chịu Tải Cây Chống Tăng