CÂY CHỐNG TĂNG

   Công ty RAINBOW: Sản xuất Cây chống, Cây chống tăng, cây chống thép, cây chống sàn, cây chống đà, cây chống dầm

- Cây chống tăng Rainbow: Báo giá cây chống tăng dàn giáo, cây chống Phoenix có chiều dài từ 3.5m đến 5m
+ Cây chống 3.5m: min 2m; max 3.5m
+ Cây chống tăng 4.0m: min 2.5m; max 4.0m
+ Cây chống thép 4.5m: min 2.0m; max 4.5m
+ Cây chống sắt 5.0m: min 2.0m; max 5m


Cây chống thép
Cây Chông Tăng
- Cây chống tăng:
+ Vỏ cây chống tăng sử dụng ống thép D60, dày 2ly
+ Ruột cây chống tăng được làm từ ống thép D49, dày 2ly
- Cây chống nhúng sơn dầu màu xanh, cột chống màu cam, cột chống thép màu đỏ...

cột chống đơn
Cây Chống Đơn
CÂY CHỐNG SÀN
- Cây chống tăng hệ với bộ khóa điều khiển hệ F


- Cây chống thép Rainbow làm bằng thép kẽm. 

- Kiểm định mức chịu tải của cây chống đơn, (cây chông tăng), tải trọng cây chống tăng lên tới 1700kg/cây. Sản phẩm của công ty Rainbow được trung tâm kiểm định 3, kiểm định chất lượng trước khi xuất cho khách hàng.


Kiểm định cây chống

- Mức chịu tải cây chống đơn Rainbow- Tải trọng cây chống tăng, cây chống thép Phoenix


Kiểm Định Mức Chịu Tải Cây Chống Tăng
   Công ty Rainbow cung cấp cây chống tăng dày 1.6mm, 1.8ly, 2ly đầy đủ chủng loại từ nhúng sơn dầu, mạ kẽm cho các nhà thầu xây dựng.