Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

CÂY CHỐNG CONSOL HỆ GIÀN GIÁO VIỆT FORM

    CÂY CHỐNG CONSOL HỆ GIÀN GIÁO VIỆT FORM: là thiết bị trong hệ Giàn Giáo Việt Form có chức năng thiết kế để chống dầm, chống vách. 

    Cây chống Consol có dạng khung tam giác chiều rộng chìa ra ngoài là 996mm, toàn bộ cấu kiện được làm từ ống thép D42, dày 2ly


CHỐNG CONSOL HỆ GIÀN GIÁO NÊM 

CÂY CHỐNG CONSOL HỆ GIÀN GIÁO VIỆT FORM