Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

VẬN THĂNG, VẬN THĂNG NÂNG HÀNG, VẬN THĂNG NÂNG NGƯỜI, VẬN THĂNG LỒNG

- Vận thăng nâng hàng, vận thăng 1 lồng, 2 moto, tải trọng 500 kg, nhập khẩu Hàn Quốc, hàng mới 90%
- Vận thăng nâng người, vận thăng 2 lồng, 2 mô tơ, tải trọng 1000 kg, nhập khẩu Hàn Quốc

Chiều cao: 1500m, 31 lồng, bao lắp đặt, kiểm định trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

Lồng Vận Thăng

Vận Thăng

Vận Chuyển Vận Thăng