Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

THÉP ỐNG LÀM DÀN GIÁO, THÉP ỐNG GIÀN GIÁO

Thép Ống Làm Giàn Giáo, Thép Ống Giàn Giáo

   Công ty Dàn giáo Phoenix cung cấp Thép ống làm giàn giáo, thép ống xây dựng, thép ống 42, thép ống 49 sử dụng cho sản xuất và lắp dựng giàn giáo trong xây dựng.


 - Thép ống mạ kẽm, chống rỉ


- Thép ống đen D42, Thép ống đen D49