Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

DÀN GIÁO KHUNG 1.7M PHÚ QUỐC

  Dàn giáo khung 1.7m bàn giáo cho khách hàng 

  Cuối tháng 8 công ty Phoenix đã tiến hành bàn giáo giàn giáo khung 1.7m cho công ty Vân Khánh Phú Quốc, đảm bảo tiến độ như hai bên đã ký kết trong hợp đồng. Dàn giáo khung 1.7 được dùng để chống trong và chống bao che công trình. Mọi công tác bàn giao đã hoàn thành tốt đẹp, khách hàng thỏa mãn về chất lượng và tiến độ cấp hàng của công ty Phoenix.

   Dàn giáo Phoenix đã cung cấp thiết bị xây dựng gần 10 năm, được các nhà thầu lựa chọn và tin dùng, đấy là thành công và cũng là động lực để công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển nhiều sản phẩm, dịch cụ tốt hơn nữa. Mọi thông tin về sản phẩm, dịch vụ vui lòng liên hệ: Phòng kinh doanh 0902 976 858 gặp Mr.Quân.