Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

BẬC THANG LEO GIÀN GIÁO THI CÔNG

     Bậc Thang leo Giàn Giáo Thi Công

   Công ty Phoenix sản xuất bậc thang leo lắp đặt với ống típ D49, dùng trong thang leo giàn giáo thi công. Bậc thang leo được các nhà thầu Hàn Quốc sử dụng phổ biến bởi sự an toàn và tiện dụng trong thao tác. Bậc thang leo giàn giáo gắn cùm đơn để liên kết với thanh ống D49. Sử dụng an toàn và linh động trong xây dựng. 

Bậc Thang Giàn Giáo 
   Bậc thang leo được làm từ tole dày 2ly, dập lỗ chống trơn trượt. Chúng tôi sản xuất theo qui cách đặt hàng của các nhà thầu xây dựng.