Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

DÀN GIÁO HOÀN THIỆN, GIÀN GIÁO HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH

  DÀN GIÁO HOÀN THIỆN, GIÀN GIÁO HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH

 Dàn giáo Phoenix cung cấp dàn giáo khung 1.7mm, dàn giáo 1.53m chuyên dùng để làm giàn giáo bao che, dàn giáo hoàn thiện công trình xây dựng. Công trình xây dựng sau khi hoàn thành phần thô, đa số dàn giáo sẽ được các nhà thầu thảo gỡ đi đến công trình khác. Do nhà thầu phần chính và nhà thầu hoàn thiện khác nhau hoăc tiến độ công trình châm do thiếu vốn.   Dàn giáo khung 1700mm và dàn giáo 1530mm hiện đang được nhiều nhà thầu lựa chon để sử dụng dàn giáo ngoài cho công trình. Khi công nhân hoàn thiện công trình, nhu cầu di chuyển trên dàn giáo là tăng lên và các thao tác nhiều hơn bởi vậy đòi hỏi dàn giáo thi công phải đảm bảo chất lượng và duy trì được độ an toàn từ khi lắp dựng đến khi tháo gỡ xuống khỏi công trình.   Dàn giáo hoàn thiện phải được lắp dựng trên một mặt phẳng và đảm bảo độ vững. Dàn giáo hoàn thiện, giàn giáo bao che khi lắp dựng phải được liên kết với các cấu kiện bên trong phần thân tường để trách trường hợp dàn giáo bị đổ ra ngoài khi thao tác. Ngoài ra, cần gia cố thêm phía ngoài giàn giáo các thép ống dài 6m, để liên kết giữ các khung dàn giáo tạo thành khối. Liên kết các khung lại với nhau và với ống thép bằng cùm xoay, cùm cố định.


  Dàn giáo bao che. giàn giáo hoàn thiện khi lắp dựng xong phải có lưới bao che ngoài để tránh vật rơi và vật văng ra ngoài, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của công trình.