XƯỞNG SẢN XUẤT GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

  CÔNG TY DÀN GIÁO RAINBOW: chuyên sản xuất dàn giáo, giàn giáo, giàn giáo xây dựng, cây chống, cây chống tăng, cây chống đơn, kích tăng, kích tăng đầu, kích tăng chân, mâm dàn giáo, mâm thao tác, thang giàn giáo, copha, cẩu tháp, vận thăng, thiết bị xây dựng.
- Dàn giáo khung, giàn giáo bao che, giàn giáo chống sàn


- Cây chống, cây chống tăng, cây chống thép, cột chống thép ...- Mâm dàn giáo, mâm thao tác, sàn thao tác, mâm công tác, mâm mạ kẽm, mâm nhúng kẽm

Mâm Dàn Giáo
- Kích tăng, kích tăng chân, kích tăng đầu, kích tăng u, kích tăng bằng

Kích Tăng Dàn Giáo
- Coppha, coppha tôn, coffa tole, Cốt pha phủ phim