Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Giàn Giáo Hệ Ringlock 8 Lỗ Chống Sàn Tối Ưu

   Hệ giàn giáo Ringlock 8 lỗ chống sàn tối ưu hiện đang được nhiều nhà thầu lớn đầu tư để sử dụng. Cũng giống như hệ giáo nêm chống, chỉ khác ở chỗ liên kết bằng dĩa và chốt giằng có khóa an toàn. 
  
   Hệ giàn giáo Ringlock hay còn được gọi là hệ giàn giáo dĩa. Cấu tạo giàn giáo ringlock 8 lỗ bao gồm hệ cây chống đứng, các thang giằng ngang, cây chống đà giữa, cây chống consol chống vách. 

   - Cây chống đứng Ringlock được làm từ thép ống phi 49mm, độ dày 2mm; 2.5mm; 3.2mm để chịu lực chính cho hệ chống sàn 
   - Các thanh giằng ngang ringlock được làm từ thép phi 42mm, độ dày 2mm để giằng giữ các cây chống đứng với nhau và chịu lực phương ngang. Các chốt giằng ringlock có khóa chốt an toàn. 


   - Các cây chống đà ringlock dùng để choogns đà giữa, chống dầm. 
   - Các cây chống consol dùng để chống vách.