KÍCH TĂNG GIÀN GIÁO

     Kích tăng là thiết bị để lắp đặt lên hệ giàn giáo xây dựng để điều chỉnh khẩu độ chống sàn. Kích tăng có hai loại là kích tăng đầu hay là kích tăng u để lắp phía trên hệ chống sàn. Và kích tăng chân hay còn gọi là kích tăng bằng lắp đặt phía dưới chân để tăng chỉnh mặt phẳng của hệ chống sàn. 

    - Kích Tăng Dàn Giáo dài 0.5m, ống thép D34, dày 3.5mm
    - Kích Tăng U, Kích Tăng Đầu: sử dụng lắp ráp vào trên đầu dàn giáo, cây chống, liên kết với xà gồ, điều chỉnh độ cao theo khấu độ của sàn bê tông


- Kích Tăng Bằng, Kích Tăng Chân: Ống thép D34mm, dài 500mm
- Chân kích, tăng đơ giàn giáo chân được lắp đặt để tăng dưới chân dàn giáo, cây chống

KÍCH TĂNG CHÂN

- Chân kích hay còn gọi là kích tăng bằng được tăng từ mặt đất với chân dàn giáo, chân cây chống
- Kích đầu hay còn gọi kích tăng u: được liên kết giữa đầu dàn giáo với xà gồ

   Ngoài ra công ty Phoenix còn sản xuất kích tăng có chiều dài phi qui cách theo yêu cầu của tứng nhà thầu, kích tăng dài 700cm, dài 0.7m, Kích tăng dài 0.3m, kích tăng dài 0.6m ...