Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

CHÉO GIÀN GIÁO 1.96M, CHÉO GIÀN GIÁO 1.71M

- CHÉO GIÀN GIÁO 1.96M: Chuyên dùng liên kết, giằng khung dàn giáo 1.7m và khung giàn giáo 1.53m
- CHÉO DÀN GIÁO 1.71M: Chuyên dùng để giằng, liên kết khung dàn giáo 1.2m, và khung dàn giáo 0.9m

- GIẰNG CHÉO DÀN GIÁO PHOENIX: Sử dụng ống théo D21, dày 1.2ly, 1.4ly, chống gãy. Chéo giàn giáo nhúng kẽm, chéo giàn giáo sơn tĩnh điện, chéo giàn giáo sơn dầu, đầy đủ quy cách, chủng loại cho khách hàng lựa chọn.
- Sử dụng chéo giàn giáo Phoenix là tiết kiệm, với những yếu tố khác biệt so với các đơn vị cùng ngành. Đúng quy cách đặt hàng của nhà thầu, sản phẩm được gia công tỷ mỉ, kiểm tra chặt chẽ, thẩm mỹ, chât lượng cao.

Chéo Giàn Giáo Mạ Kẽm