Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

CUNG CẤP TOLE, THÉP TẤM, DÀN GIÁO, THIẾT BỊ THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG

- Xưởng sản xuất mâm dàn giáo, sàn thao tác, tấm chắn vật rơi, tole các loại, thép tấm, tôn các loại
Cung cấp tole sỉ và lẻ, chấn dập theo quy cách cảu khách hàng


- Máy dập công suất lớn, mấy chấn đủ qui cách đáp ứng nhu cầu đặt hàng của quý khách hàng


- Công nhân Phoenix sản xuất dàn giáo cung cấp cho thị trường xây dựng trong và ngoài nước.