Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

TẢI TRỌNG DÀN GIÁO PHOENIX, MỨC CHỊU TẢI GIÀN GIÁO PHƯỢNG HOÀNG

- Sản phẩm dàn giáo Phoenix được kiểm định chất lượng, thử mức tải trọng theo yêu cầu của khách hàng. Mức chịu tải lên tới 3300kgf, mức thử tải mà sản phẩm chưa có thay đổi về hình dạng.
- Với mức tải trọng 3.3 tấn, giàn giáo vẫn đảm bảo an toàn chống đỡ, với khung dàn giáo 1.7m, 2ly, sắp xếp hai tầng giàn giáo. Thời gian thử tải trong 30 phút.
- Sản phẩm dàn giáo nhúng sơn dầu, mức chị tải còn lớn hơn đối với khung dàn giáo nhúng kẽm nóng.

- Tất cả sản phẩm Phoenix được kiểm định chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của bộ xây dựng, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. Các sản phẩm xuất xưởng được kiểm tra nghiêm ngặt và bảo hành, uy tín cho khách hàng. 
Bộ Khung Dàn Giáo