Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

THÉP ỐNG LÀM DÀN GIÁO, THÉP ỐNG GIÀN GIÁO

Thép Ống Làm Giàn Giáo, Thép Ống Giàn Giáo

   Công ty Dàn giáo Phoenix cung cấp Thép ống làm giàn giáo, thép ống xây dựng, thép ống 42 mạ kẽm, thép ống phi 49 sử dụng cho sản xuất và lắp dựng giàn giáo trong xây dựng. - Thép ống mạ kẽm, chống rỉ sét tốt. - Thép ống đen D42, Thép ống đen D49

Ngoài ra chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thép xây dựng, thép ống 40x40; thép hộp 50x100, thép hộp 50x50.