Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

CÂY CHỐNG TĂNG 4.2M - CÂY CHỐNG TĂNG PHOENIX

   Công ty Phoenix sản xuất Cây chống tăng, Cây chống thép, Cây chống đỏ, Cây chống đơn.
Cây Chống Tăng 4.2m: 

- Vỏ cây chống làm từ thép ống D60 - dày 2ly - dài 1.5m (ống ren dài 0.2m)

- Ruột cây chống làm từ thép ống tròn D49 - dày 2ly - dài 2.7m
Cây chống tăng có thể điều chỉnh khấu độ chống sàn từ 2.7m đến 4.2m.

   Cây chống thép 4.2m hiện nay được nhúng sơn dầu màu đỏ, màu xanh, màu vàng...Ngoài ra còn có còn có cây chống tăng làm từ thép ống mạ kẽm, chống rỉ sét.