Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

CÂY CHỐNG TĂNG, CÂY CHỐNG ĐƠN- Cây chống tăng, Cây chống đơn Phoenix:
Quy cách: Sử dụng ống thép 2ly
+ Vỏ cây chống: D60, dài 1.5m, 2m
+ Ruột cây chống đơn: D49, khấu độ 2m, 2.5m, 3.0m, 3.5m
Màu sắc: Màu xanh, màu cam, màu đỏ

Cây chống đơn
Cây chống tăng