Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

CÙM XOAY D49 TIÊU CHUẨN BS 1139

   Công ty Phoenix: Cung cấp Cùm xoay, cùm xoay 48.3, cùm cố định, cùm xoay nhập khấu, cùm xoay có kiểm định BS 1139, Cùm xoay đúc, cùm xoay mạ kẽm, cùm cố định mạ kẽm