Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

DÀN GIÁO XÂY DỰNG MẠ KẼM

   Cung cấp dàn giáo 1.7m mạ kẽm, dàn giáo 1.53m mạ kẽm, dàn giáo 1.2m mạ kẽm, dàn giáo 0.9m mạ kẽm   Dàn giáo ống 49 mạ kẽm, dàn giáo thi công mạ kẽm, dàn giáo xây dựng mạ kẽm, dàn giáo mạ kẽm nóng   Dàn giáo mạ kẽm tuy giá thành mắc hơn dàn giáo sơn dầu, dàn giáo sơn tĩnh điện song tuổi thọ sản phẩm cao, sử dụng được nhiều lần, chất lượng, chịu tải cao hơn, tăng uy tín cho nhà thầu đối với chủ đầu tư

   Dàn giáo mạ kẽm hiện nay được nhiều nhà thầu lựa chọn cho công trình xây dựng, một lần đầu tư, sử dụng lâu dài
Khung dàn giáo mạ kẽm