Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DÀN GIÁO PHOENIX


    DÀN GIÁO PHOENIX sản xuất dàn giáo, giàn giáo, thiết bị xây dựng theo đơn đặt hàng của các nhà thầu xây dựng

    Sản phẩm Giàn giáo Phoenix được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi và đánh giá cao về chất lượng


    Tất cả sản phẩm của Dàn giáo Phượng Hoàng được kiểm định chất lượng bởi Quatest 3, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựngKIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DÀN GIÁO 


KIỂM ĐỊNH MỨC CHỊU TẢI GIÀN GIÁO 


MỨC TẢI TRỌNG DÀN GIÁO PHOENIX


   Kiểm định Giàn giáo nêm Công ty Phoenix: Dàn giáo nêm làm từ ống thép D49x2ly x 2,5m.