Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

COPPHA, COPPHA TOLE, COPPHA PHỦ PHIM

   Coppha là thiết bị dùng để làm tấm lót sàn đổ bê tông mặt sàn, dầm, cột. Hiện nay có một số loại coppha được sử dụng phổ biến trên thi trường như: 

- Coppha tole, Coppha sàn, Coppha thép 
+ Coffa tole 1000 x 1000 x 1mm
+ Coffa tole 1000 x 500 x 1mm


- Coppha phủ phim, Ván coppha phủ phim
+ Ván coppha phủ phim có quy cách 1220 x 2440 x 12mm; 15mm; 18mm
+ Ván ép đỏ, ván ép vàng- Coppha panel hay còn gọi coppha định hình, cốt pha cột 
+ Coppha panel thường có chiều cao là 1200 mm, chiều rồng từ 200mm - 600mm

- Coppha nhựa, coppha fuvi