Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

GIÀN GIÁO 1.53M, DÀN GIÁO 1530 X 1250

KHUNG DÀN GIÁO 1530 x 1250 x 2mm
- Tên sản phẩm: Dàn giáo 1.53m
 + Ống thép chính: Thép ống D42
 + Ống thép tay cong: Thép ống D27
 + Ống thép các đố ngang: Thép ống D27
 + Độ dày: 2mm
Đặc điểm khác biệt: Các đống ngang, cầu ngang, tay cong liên kết với ống chính không đập dẹp, sản phẩm của Phoenix được làm ôm kín có tiết diện liên kết rộng, tăng khả năng chịu lực.
Tay cong được uốn tròn góc 85 độ, sử dụng khá linh động.
Khung dàn giáo 1.53m sử dụng chéo dàn giáo dài 1.96m (khoảng cách tính từ hai tâm)
- Màu sắc: Màu đỏ, màu cam. màu xanh- Khung Dàn Giáo 1.53m, Không đầu nối, sử dụng đầu nối rời nếu muốn chống lền nhau, khung giàn giáo 1.53m, màu cam.