Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

CÂY CHỐNG ĐÀ GIỮA HỆ GIÀN GIÁO NÊM

Cây Chống Đà Giữa Hệ Giàn Giáo Nêm

   Cây chống đà hệ giàn giáo nêm là thiết bị dùng để bộ trợ cho cây chống đứng trong việc thi công chống đà. Cây chống đà trọng hệ giàn giáo nêm có chiều dài 1.2m, được làm từ ống thép D42, dày 2ly. Cây chống đà khi lắp dựng lên sẽ thấy hơn cây chống đứng để chống đàn hiệu quả. 

   Hình ảnh cây chống đà hệ dàn giáo nêm Phoenix sản xuất, lắp dựng tại công trình sử dụng dàn giáo nêm. 

   Hệ giàn giáo nêm hay còn gọi là Giàn Giáo Việt Form đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam bởi thiết kế đơn giản mà hiệu quả kinh tế mang ;ại cao cho nhà thầu xây dựng.

CHỐNG ĐÀ HỆ GIÀN GIÁO NÊM

CHỐNG ĐÀ HỆ GIÀN GIÁO VIỆT FORM